19 ) മത് അഖില കേരള ശ്രീ സത്യസായി ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്‌ഞം 2016 ആലുവ All Kerala Sree Sathya Sai Bhagavatha Saptaha Yajnam

whatsapp-image-2016-10-23-at-4-12-08-pm-1whatsapp-image-2016-10-23-at-4-12-08-pmwhatsapp-image-2016-10-23-at-4-12-08-pm-2