ശ്രീ രുദ്ര ജപം – അഭിഷേകത്തോടുകൂടി – ശ്രീ നാഗയക്ഷിയമ്മൻ കോവിൽ വടക്കേക്കര നോർത്ത് പറവൂർ – Sreerudra japam with abhishekam SreeNagayakshiammankovil Vadakkekara 31 – Oct – 2018

Sreerudra japam with abhishekam conducted at SreeNagayakshiammankovil Vadakkekara, N Parur byNParur samithi on wednesday 31-10-2018