ജില്ലാതല അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് – ഏലൂർ പാതാളം ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ – DISTRICT LEVEL ALOPATHY MEDICAL CAMP -GOVT: HIGHER SECONDARY SCHOOL ELOOR< PAATHALAM – 03 DEC 2017